Σας ενημερώνουμε ότι το Εξεταστικό Κέντρο για το μάθημα των Αγγλικών για  το σχολείο μας θα είναι το 11ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης (Πάροδος Σκουφά, Σαράντα Εκκλησιές, Τ.Κ. 54636, 2310214616

Ορισμός Εξ Κ Αγγλικών2024 90ΙΖ46ΝΚΠΔ-ΞΚ9

 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών, έτους 2024