1. ΦΟΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Η ανελλιπής φοίτηση των μαθητών είναι πρωταρχικής σημασίας. Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα, με έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού σε αυτό.

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.

Πλέον ο/η μαθητής/τρια μπορεί να κάνει έως 114 απουσίες. Αν υπερβεί το όριο των 114 απουσιών, η φοίτησή του/της χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και επαναλαμβάνει την τάξη.

2. ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Για να μην προσμετρηθούν οι πιο πάνω απουσίες οι κηδεμόνες θα πρέπει:

α. να ενημερώσουν τη Διεύθυνσητου σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας.

β. να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο Νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητής, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής. Σε περίπτωση νοσηλείας σε χώρες του εξωτερικού, να προσκομίσουν τις αντίστοιχες ιατρικές γνωματεύσεις και έγγραφα μεταφρασμένα στα Ελληνικά από την αρμόδια Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

2.1.

Για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών (στο τέλος του 2ου τετραμήνου), δε λαμβάνονται υπόψη – με την έγκαιρη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, μερικές ή όλες (ανάλογα την περίπτωση μπορεί να υπάρχει όριο από τη νομοθεσία) οι απουσίες των μαθητών/τριών που συμμετέχουν σε δραστηριότητες, στο εξωτερικό ή το εσωτερικό, οι οποίες έχουν εγκριθεί από τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις όργανα,

 • για την προσέλευσή τους ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής Οπλιτών,
 • για συγκεκριμένες εορτές του Ρωμαιοκαθολικού Δόγματος ή του Εβραϊκού ή του Μουσουλμανικού Θρησκεύματος,
 • που πραγματοποιήθηκαν λόγω μετεγγραφής (μέχρι δύο ημέρες),
 • που πραγματοποιήθηκαν λόγω απαλλαγής τους από τη συμμετοχή τους στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής ή Μουσικής ή Θρησκευτικών),
 • που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες οι οποίες καθιστούν αντικειμενικά δύσκολη την προσέλευση στο σχολείο,
 • που συμμετέχουν σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό,
 • που οφείλονται σε ολιγόωρη ή ολιγοήμερη απεργία των υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ ή σε απεργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς,
 • που πραγματοποιούνται για πρωινές επισκέψεις στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (Ι.Π.Δ.) για διερεύνηση και πιστοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
 • με εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια,
 • για τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς ή σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγονται με έγκριση του ΥΠΑΙΘ.,
 • αθλητών/τριών μέλη των ελληνικών εθνικών ομάδων συμμετέχουν σε αθλητικές υποχρεώσεις προετοιμασίας ή συμμετοχής σε ολυμπιακούς, παγκόσμιους, ευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, μεσογειακούς αγώνες ή άλλες αθλητικές διοργανώσεις με τις εθνικές ομάδες,
 • αθλητών/τριών που συμμετέχουν σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις που έχουν εγκριθεί από την οικεία αθλητική ομοσπονδία, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
 • λόγω συμμετοχής τους σε εθελοντική αιμοδοσία,
 • για συμμετοχή σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως η Σχολή Καλών Τεχνών,
 • λόγω υποχρεωτικής παρουσίας σε Δικαστήριο,
 • λόγω ένταξής τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων/εισών.

2.2 . ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΛΟΓΩ Covid-19 

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών διάρκειας 5 ημερών από νόσηση λόγω covid-19.

3. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Εάν μαθητής/τρια κωλύεται λόγω πάθησης, μόνιμης ή παροδικής, να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής), είναι δυνατόν να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακολούθησής του/της εφόσον ο κηδεμόνας του/της, υποβάλει σχετική αίτηση στην Διεύθυνση του σχολείου, συνοδευόμενη από ιατρική βεβαίωση, η οποία θα περιλαμβάνει τους λόγους και τη διάρκεια της απαλλαγής, εντός πέντε ημερών από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης ή την επάνοδο του/της μαθητή/τριας στο σχολείο μετά από ασθένεια. Η βεβαίωση δεν απαιτείται εάν η πάθηση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, το οποίο κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρχή της χρονιάς στη σχολική μονάδα.

4. ΑΠΟΥΣΙΑ Ή ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΙ

Η πρωινή προσέλευση των μαθητών/τριών ορίζεται στις 8.15΄ και οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να προσέρχονται στην ώρα τους. Μαθητής/τρια που προσέρχεται με καθυστέρηση δε γίνεται δεκτός/ή και καταχωρείται απουσία. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις καθυστερημένης πρωινής προσέλευσης λόγω λεωφορείου ΚΤΕΛ ή Αστικού.

5. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Οποιαδήποτε καθυστερημένη προσέλευση μαθητή/τριας σε ενδιάμεση διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται. Ο/η μαθητής/τρια μπορεί να γίνει δεκτός/ή στην τάξη, κατά την κρίση του διδάσκοντος αλλά με καταχώριση απουσίας.

6. ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

Απουσία από ενδιάμεση διδακτική περίοδο, χωρίς άδεια της Διεύθυνσης, δεν επιτρέπεται  και ενημερώνονται αμέσως οι κηδεμόνες.

7. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ

Η παραμονή των μαθητών/τριών στους χώρους του Σχολείου είναι υποχρεωτική σε όλες τις ώρες λειτουργίας του. Έξοδος μαθητών/τριών από τους σχολικούς χώρους χωρίς άδεια αποτελεί παράπτωμα που τιμωρείται. Στους/στις μαθητές/τριες, που έχουν σοβαρούς λόγους να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, δίνεται άδεια μετά από επικοινωνία με τους κηδεμόνες τους. Όταν ο αριθμός των απουσιών ξεπεράσει τις 30, ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ενημερώνεται από τον Υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος μέσω αποστολής email σημειώματος απουσιών.